Project Veilig Maatje

Met ingang van september 2019 kan dit project om financiële redenen helaas niet meer doorgaan.

De gemeente Eindhoven heeft, zoals u wellicht heeft meegekregen in de media, diverse subsidies op het sociale domein niet geaccordeerd. Dit is ook bij ons het geval. Ondanks het aantekenen van bezwaar en het daarop volgend hoorcollege heeft de gemeente haar beslissing gehandhaafd.

Onze medefinanciers stonden een co-constructie voor met de gemeente Eindhoven, maar door het besluit van de gemeente Eindhoven, is de financiële basis voor het project “Veilig Maatje” weggevallen.

De afgelopen maanden hebben we gebruikt om nogmaals op zoek te gaan naar financiële alternatieven, maar deze zoektocht heeft niet geleid tot een voldoende financiële basis om het project “Veilig Maatje” voort te kunnen zetten

We danken namens de vele kinderen en studenten alle betrokkenen voor hun bijdrage aan het welslagen van dit project de afgelopen 5 jaar,

Het bestuur.

 

Voor recente informatie neem contact met ons op.