Project Veilig Maatje: voor kinderen van 4–15 jaar

Met ingang van september 2019 kan dit project om financiële redenen helaas niet meer doorgaan.

Lees hier het complete bericht over het einde van dit project.

 

Elk kind verdient een maatje, elke student een boeiende stageplaats!

Met dit project biedt Helpinghands4you sociale versterking aan kinderen die dat goed kunnen gebruiken. Door een student van een HBO studie op het gebied van hulpverlening voor een bepaalde periode als maatje aan een kind te koppelen, worden beiden een mooie stap vooruit geholpen.

Een maatje
Door omstandigheden is het niet voor elk kind gemakkelijk om zijn eigen ‘sociale weg’ te vinden. Soms is daarbij wat ondersteuning nodig. Echter, tussen ‘het zelf kunnen’ en ‘professionele hulpverlening’ zit een behoorlijk gat. Met dit project willen we dat gat dichten. We bieden kinderen tussen 4 en 15 jaar, die (nog) niet voor reguliere hulp in aanmerking komen, voor een aantal uren per week een (tijdelijk) maatje in de vorm van een 1e of 2e jaars student van een HBO opleiding Sociale studies of Pedagogiek.

Studenten kunnen met deze stage ervaring opdoen met de doelgroep kinderen die sociale versterking nodig hebben: hoe bouw ik een vertrouwensband met een kind op en hoe werkt het begeleiden in hun eigen sociale omgeving?

Het kind
Door voor een bepaalde tijd een maatje te krijgen waar het kind zich vertrouwd en veilig bij voelt, kan het kind ervaringen delen en activiteiten ondernemen. Doordat de student die tijd (doel)gericht met het kind optrekt, kan het kind zich gekend en gehoord voelen. Onze ervaring is dat met hulp van het maatje de sociale zelfredzaamheid wordt vergroot en het zelfvertrouwen toeneemt. We zien we resultaten zoals aangaan en onderhouden van vriendschappen, zelfstandig activiteiten ondernemen, verbeteren van de relatie met broertjes/zusjes, deelnemen aan sportvereniging of hobbyclub, of verbeteren van de schoolprestaties.

Werkwijze
Aan de hand van vooraf -samen met het kind en de ouders- opgestelde doelen gaat de student samen met het kind een paar uur per week aan de slag. Het is laagdrempelige begeleiding. De behoefte van het kind staat voorop en de bedoeling is dat het kind het contact als prettig en veilig ervaart, waardoor zelfvertrouwen en zelf-oplossend vermogen bij het kind worden gestimuleerd.

Een kenmerk van dit maatjes traject is dat de student alleen, zonder direct toezicht, in het gezin werkt. Dit betekent allereerst dat we zorgvuldig studenten selecteren op zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Vervolgens krijgt de student daarbij van ons een ervaren coach toegewezen. De student rapporteert schriftelijk van elk contactmoment met het kind aan de coach en kan de coach daarnaast altijd raadplegen. De coach ontmoet de student tenminste eens in de twee weken, tijdens de vaste intervisie-bijeenkomst. In het begin van het maatjes traject krijgen alle studenten een instaptraining en tijdens het traject zijn er leerzame gezamenlijke bijeenkomsten. Daarnaast onderhouden wij zelf maandelijks contact met de ouders.

Voor recente informatie neem contact met ons op.